03

Rodløse børn bliver rodløse voksne

Ej, var der lige lovlig meget clickbait over den overskrift der? Ja okay, det indrømmer vi gerne. Men hey, vi vækkede din nysgerrighed, og nu har vi din opmærksomhed, ikke?

Danskerne er vilde med at flytte, og de flytter mere og mere. Dog er jagten efter nye græsgange, et ekstra børneværelse eller nogle sejere naboer ikke helt uden konsekvenser. Når danskerne flytter, fjerner de sig fra de vante rammer, og særligt børn kan opleve en flytning som en stor krise i deres liv.

Magrethe Brun Hansen, som er børnepsykolog, beskriver meget fint, hvordan en flytning kan have konsekvenser for børn: ”Børn planter rødder det sted, de bor. De rødder er svære at rykke op. Hvis de rykkes op, mister børn en del af deres relationer. Børn i familier, der flytter meget, får et tab af tilknytning. Det kan resultere i, at børn ikke orker at skabe dybe og nære relationer til andre på sigt.”

Margrethe siger altså, at det kan have konsekvenser, hvis børn flyttes meget, og vi ser faktisk tal, som peger på det samme: At børns flytninger kan gøre dem til rodløse voksne.

I vores undersøgelse har vi spurgt danskerne om, hvor mange gange de er flyttet inden fyldte 18 år. Hvis vi krydser antallet af flytninger inden 18 års-alderen med danskernes flyttefrekvens som voksne, fås denne graf:

Lavfrekvente flyttere er de danskere over 18 år, som flytter mindre end gennemsnittet, mens højfrekvente er – surprise – de danskere over 18 år, som flytter mere end gennemsnittet.

Grafen viser, at der er markant flere lavfrekvente flyttere, som er flyttet nul gange inden 18 års-alderen, end der er højfrekvente. Omvendt kan man se, at flere højfrekvente end lavfrekvente flyttere er flyttet mere end fire gange som børn. 27% af de højfrekvente flyttere har skiftet bolig mere end fire gange som børn, mens blot 13% af de lavfrekvente, voksne flyttere har flyttet mere end fire gange som børn.

Tallene peger på, at når man flytter meget som barn, så tager man den vane med sig videre i voksenlivet. Flytter man meget som barn, er der sandsynlighed for, at man også flytter meget som voksen. Om man så føler sig rodløs eller ej, ved man bedst selv.